ЗХЖШ гэрээнүүд

1 Зэвсэгт хүчний жанжин штаб-Доод бүтцийн барилгын ажил

Үзэх

2022-12-10 14:37:00
2 Цүүрдэн ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-05-30 22:54:00
3 Асартайн говь ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-05-28 21:45:00
4 Ширхэнцэг хараа ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-05-19 22:53:00
5 Амьюс ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2020-05-19 22:50:00
6 Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр анги - Өртөөний ажилчдын 40 айлын барилга угсралтын ажил

Үзэх

2020-05-01 22:30:00
7 Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги - Барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажил

Үзэх

2020-05-01 22:22:00
8 Зэвсэгт хүчний 110 дугаар анги - Өртөөний 40 айл

Үзэх

2020-05-01 22:16:00
9 Зэвсэгт хүчний 017 дугаар анги - Өртөөний 40 айлын орон сууцны барилга

Үзэх

2020-04-27 22:10:00
10 Баткубик ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-03-22 23:01:00
11 Грэйт рөүд конштракшн - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-03-19 23:23:00
12 Тэнгэр уул констракшн ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-03-13 22:48:00
13 Грейт роуд ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-03-06 21:57:00
14 Грейт рөүд констракшн ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-03-05 21:54:00
15 Бидний зам ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-03-04 23:19:00
16 Бидний зам ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-03-04 22:40:00
17 Арц суврага ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-03-03 22:44:00
18 Эрдэнэт суврага ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-03-03 22:05:00
19 Хэт рөүд ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх 

2020-03-03 22:04:00
20 Хурдны зам ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-03-03 21:59:00
21 Намо бирж ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-03-02 23:26:00
22 Хомын тал ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-03-02 22:50:00
23 Баткубик ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-03-02 22:05:00
24 Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр анги - Зөрлөг 2-ийн барилгын ажил

Үзэх

2020-02-27 22:31:00
25 Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр анги - Зөрлөг 5-ийн удирдлагын байр болон ажилчдын орон сууцны барилга угсралтын ажил

Үзэх

2020-02-27 22:27:00
26 Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги - Зөрлөг 4-ийн удирдлагын байр болон ажилчдын орон сууц, ажилчдын амралтын байрны барилга угсралтын ажил

Үзэх

2020-02-27 22:23:00
27 Зэвсэгт хүчний 110 дугаар анги - Зөрлөг 3-ийн барилга

Үзэх

2020-02-27 22:15:00
28 Зэвсэгт хүчний 017 дугаар анги - Зөрлөгийн барилга

Үзэх

2020-02-27 22:11:00
29 Мадимос ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-02-21 23:14:00
30 Монгол зам групп ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-02-21 23:06:00
31 Хушингарын навч ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-02-21 22:45:00
32 Хүчит зам ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2020-02-21 22:21:00
33 Монголын зам групп ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-02-21 21:43:00
34 Мадимос групп ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-02-21 21:37:00
35 Огторгуйн бүтээл ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-02-20 23:11:00
36 Болорболд зам ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2020-02-20 22:47:00
37 Урансайжрах ХХК - Дотоод бүтэц - Урансайжрах /Далан/

Үзэх

2020-02-19 23:17:00
38 Нутгийн буян групп ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-02-19 23:08:00
39 Бэюс ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-02-18 22:49:00
40 Гашууны гол групп ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-02-18 22:02:00
41 Их харгуйн зам ХХК - Дотоод бүтэц /Хоолой/

Үзэх

2020-02-18 22:01:00
42 Сидар Голд ХХК-Доод бүтэц / Хоолой /

Үзэх

2020-02-18 22:01:00
43 Бэюс ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2020-02-17 23:33:00
44 Түм Арвижих ХХК-Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2020-02-14 22:17:00
45 Их харгуйн зам ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2020-02-11 22:25:00
46 Гашууны гол групп ХХК-Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2020-02-07 23:07:00
47 ОДНД ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2020-02-06 22:57:00
48 Арж Роуд ХХК-Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2020-01-31 22:19:00
49 Сидар голд ХХК-Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2020-01-14 21:56:00
50 Их харгуйн зам ХХК-Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2020-01-03 22:28:00
51 Эрдэнэ зам ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2019-12-23 23:18:00
52 Хишиг Арвин индустриал ХХК - Доод бүтэц /Далан/

Үзэх

2019-12-11 23:21:00
53 Грэйт роуд ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2019-12-10 23:32:00
54 Эрдэнэт Суврага ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2019-12-06 23:29:00
55 Велдедлайне монголиа ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2019-12-06 23:28:00
56 Хэт Рөүд ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2019-12-06 23:27:00
57 Тэнгэр уул констракшн ХХК-Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2019-12-06 23:04:00
58 Хомын тал ХХК-Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2019-12-06 23:03:00
59 Хүслэнт бүтээмж ХХК-Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2019-12-06 23:02:00
60 Арц суврага ХХК-Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2019-12-06 22:59:00
61 Шаргын зам ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2019-12-06 22:54:00
62 Шагайн жим ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2019-12-06 22:42:00
63 Үндэсний хөгжлийн бүтээмж ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2019-12-05 22:52:00
64 Өвөр залаат ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2019-12-05 22:49:00
65 Хурдны зам ХХК - Дотоод бүтэц /Далан/

Үзэх

2019-12-04 23:31:00
66 Би Би сервис ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2019-12-04 22:45:00
67 Хушингарын навч ХХК - Доод бүтэц / Далан /

Үзэх

2019-12-04 22:30:00
68 Могойн гол Эм Жи ХХК - Доод бүтэц /Далан/

Үзэх

2019-12-04 22:10:00
69 Зэвсэгт хүчний жанжин штаб - Зөрлөг 6-ийн удирдлагын барилга, гадна тохижилт, цэвэрлэх байгууламжын барилга угсралтын ажил

Үзэх

2019-08-30 22:28:00
70 Зэвсэгт Хүчний-ний 110-р анги-6 дугаар зөрлөг

Үзэх

2019-08-30 22:17:00