Тендерийн урилга

1 Тендерийн урилга

Огноо:        2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр:         [ККТ-5 төрлийн ямаан кран]

Тендер шалгаруулалтын дугаар:    [МТЗ/202201009]

[“Монголын Төмөр Зам” ТӨХК] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг [ККТ-5 төрлийн ямаан кран]–ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-06-06 13:53:00
2 Тендерийн урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр:   Вагоны сэлбэг, эд ангиуд нийлүүлэх

Тендер шалгаруулалтын дугаар:          МТЗ/202201075

2022-05-20 17:13:00
3 Тендерийн урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр:   [DC-32W чигжигч, WD-400W тогтворжуулагч, SPZ-200W балласт тохируулагч зам засварын машинт механизмуудын сэлбэг, эд анги нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох]

2022-05-17 14:30:00
4 Тендерийн урилга

“Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Вагоны сэлбэг, эд ангиуд”-ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-04-15 14:20:00
5 Тендерийн урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр:    Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Төмөртэй өртөөний вагон пүүний засварын ажил гүйцэтгэгчийг сонгох

2022-04-13 16:36:00
6 Тендерийн урилга

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Компьютер тоног төхөөрөмжүүд”-ийг нийлүүлэх нийлүүлэгчдийг сонгохтухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-04-06 11:20:00
7 Тендерийн урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр:   [Үйлчилгээний автомашин]

Тендер шалгаруулалтын дугаар:          [МТЗ/202201102]

                                                                             

[“Монголын төмөр зам” Төрийн өмчит хувьцаат компани нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг [Үйлчилгээний автомашин]–ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-04-05 14:12:00
8 Тендерийн урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр:   [Автобус]

Тендер шалгаруулалтын дугаар:          [МТЗ/202201105]

[“Монголын төмөр зам” Төрийн өмчит хувьцаат компани] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг [Дунд оврын автобус]–ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-04-05 14:09:00
9 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр:  [Төмөртэй өртөөний төмөр замын зам, засварын ажилд шаардлагатай тусгай зориулалтын “Бараа материал”нийлүүлэх]

Тендер шалгаруулалтын дугаар: [МТЗ/202201003]

2022-03-31 15:51:00
10 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

“Монголын төмөр зам” Төрийн амчит хувьцаат компани нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Microsoft windows 10” үйлдлийн систем, “Microsoft office” программ хангамж” нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-31 15:43:00
11 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

[Монголын төмөр зам ТӨХК] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг [Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Бүс нутгийн Логистик төвийн гадна хашааг хийж/ гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгох тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-29 17:11:00
12 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

[“Монголын Төмөр Зам” ТӨХК] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Зүтгүүрт шүүр, уян хоолой-резин эдлэл”-ийг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.[“Монголын Төмөр Зам” ТӨХК] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Зүтгүүрт шүүр, уян хоолой-резин эдлэл”-ийг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-29 14:03:00
13 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

[“Монголын Төмөр Зам” ТӨХК] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг [Зүтгүүрт сэлбэг, тос, тосолгооны материал]–ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-29 13:59:00
14 Тендерийн урилга

[“Монголын төмөр зам” Төрийн өмчит хувьцаат компани нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг [Үйлчилгээний автомашин]–ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-24 16:59:00
15 Тендерийн урилга

[“Монголын төмөр зам” Төрийн өмчит хувьцаат компани] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг [Дунд оврын автобус]–ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-24 16:51:00
16 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

“Монголын Төмөр Зам” ТӨХКнь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос БНХАУ-д ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН СКD4B СЕРИЙН MR2301, 2305 ДУГААРТАЙ ГОЛ ЗАМЫН ЗҮТГҮҮРҮҮДЭД ДУНД ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-10 09:35:00
17 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос АНУ-Д ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН ES44Aci серийн EVOLUTION MR2101 ЗҮТГҮҮРИЙН  ДУНД ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГсонгон шалгаруулах МТЗ/202201092дугаартай нээлттэй тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-03 15:42:00
18 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Компьютер тоног төхөөрөмжүүд”-ийг нийлүүлэх нийлүүлэгчдийг сонгох тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-01 17:18:00
19 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Дизель түлш, шатахуун” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-02-23 17:11:00
20 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос АНУ-Д ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН ES44Aci серийн EVOLUTION MR2101 ЗҮТГҮҮРИЙН  ДУНД ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ сонгон шалгаруулах МТЗ/202201092 дугаартай нээлттэй тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-01-27 16:33:00
21 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос БНХАУ-д ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН CKD4B СЕРИЙН MR2301, 2305 ДУГААРТАЙ ГОЛ ЗАМЫН ЗҮТГҮҮРҮҮДЭД ДУНД ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-01-27 16:26:00
22 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Оффисын өрөө” худалдах байгууллагыг сонгох тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-01-25 17:25:00
23 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ажлын хувцас, гутал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах.

2022-01-19 15:14:00
24 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

         ”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Тавантолгой-Зүүнбаян” чиглэлийн төмөр замын төслийн бүтээн байгуулалтын ажилтнуудын нийтийн хоолонд үхрийн цул болон ястай мах, хонины мах нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгохтухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-01-17 16:57:00
25 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 ”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Төмөртэй өртөө”-ний ажилчдын нийтийн хоолонд Үхрийн цул болон ястай мах, хонины мах нийлүүлэх нийлүүлэгчдийг сонгохцахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-01-17 16:54:00
26 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Дизель түлш, шатахуун” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-01-14 16:32:00
27 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХКнь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Логистикийн төвийн зам, сумын ашиглалтын үеийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллахад нөөцөд байх шаардлагатай материалнийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2021-11-03 16:11:00
28 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын төмөр зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос СКD4B, DF7G серийн зүтгүүрүүдэд “Сэлбэг, эд анги” нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2021-10-21 11:10:00
29 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын нутаг дэвсгэрт байрлах өртөөний Логистикийн төвийн зам, сумын ашиглалтын үеийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллахад нөөцөнд байх шаардлагатай материалнийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2021-09-30 17:14:00
30 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос СКD4B, DF7G серийн зүтгүүрүүдэд “Зүтгүүрт сэлбэг, эд анги, тос, тослох материал”нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2021-08-27 17:07:00
31 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХКнь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд байрлах Логистикийн төвд нэмэлтээр баригдсан нарийн царигийн 1.2 км төмөр замыг дохиолол төвлөрүүлэлтэд холбох ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах МТЗ/202101026дугаартай нээлттэй тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2021-06-23 15:31:00
32 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХКнь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос төмөр замд ашиглах шинэ “Ачааны хагас вагон” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2021-02-28 11:38:00
33 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХКнь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос төмөр замд ашиглах шинэ “Ачааны вагоны сэлбэг, эд анги” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2021-02-03 16:37:00
34 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “Төмөртэй өртөө”-ний Зүтгүүрүүд болон суудлын автомашинуудад “Дизель түлш, шатахуун” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах МТЗ/202101033 дугаартай нээлттэй цахим тендер шалгаруулалт

2021-01-23 00:00:00
35 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Төмөртэй өртөөний гаалийн хяналтын талбай дээр шинээр “Авто пүү” нийлүүлж, суурилуулах  нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2021-01-22 11:31:00
36 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тендер шалгаруулалтын нэр: Цахилгаан халаалтын тогоо угсрах, гражын шал резин будгаар будах ажил-1 багц

Тендер шалгаруулалтын дугаар: МТЗ/202010067

2020-11-25 12:49:00
37 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Хүнд даацын машин механизмууд болон 5 тонны крантай ачааны автомашин” нийлүүлэх нийлүүлэгчийн тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2020-11-10 09:26:00
38 ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАХ ЗАР

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ээлжит хуралдааны 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн шийдвэрээр өөрийн эзэмшлийн “Зам төмөр”-ийг худалдан борлуулна.

2020-09-15 15:34:00
39 Тендерийн урилга

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд байрлах Логистикийн төвийн чингэлгийн талбайн нам тавцанг өргөтгөх ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах МТЗ/202003019дугаартай нээлттэй тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2020-07-10 14:38:00
40 Тендерийн урилга

СКD4B, DF7G серийн зүтгүүрүүдэд “Зүтгүүрт сэлбэг, эд анги, тос, тослох материал” 

нийлүүлэх 

2020-07-06 10:37:00
41 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 “Монголын төмөр зам” ТӨХК нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Сэлэнгэ аймгийн хүдэр сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Төмөртэй өртөөний байрны дээврийг мембран технологиор засварлах ажлын үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

2020-05-26 10:42:00
42 Тендерийн урилга

Ажлын хувцас, хэрэглэл нийлүүлэх нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах 

2020-02-21 13:58:00
43 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Төслийн нэр, дугаар: “Монголын төмөр замТӨХК-ийн обьектын харуул,хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх нээлттэй тендершалгаруулалтДугаар: МТЗ-ХХ2002

2020-02-03 09:55:00
44 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Төслийн нэр, дугаар: Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийн эзэмшлийн Зүтгүүр, автомашинд дизелийн түлш, шатахуун” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах МТЗ-ШН2001.

2020-02-03 09:51:00
45 Тендерийн урилга

Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийн эзэмшлийн СKD4B гол замын, DF7G сэлгээний зүтгүүрт “Зүтгүүрт сэлбэг, эд анги, тос тослох материал” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах МТЗ-ЗСТН1904.

2019-05-29 09:49:00
46 Тендерийн урилга

  Төслийн нэр, дугаар: Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь “Бага оврын автобус нийлүүлэгч”-ийг сонгон шалгаруулах МТЗ-АНС1903.

2019-02-20 14:46:00
47 Тендерийн урилга

Огноо:  2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр

Төслийн нэр, дугаар: “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн обьектын харуул,хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх нээлттэй тендершалгаруулалт, Дугаар: МТЗ-ХХ1902

2019-01-14 17:09:00
48 Тендерийн урилга

Огноо: 201оны 0дүгээр сарын 14-ний өдөр.

            Төслийн нэр, дугаар: Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийн эзэмшлийн “Зүтгүүр, автомашинд дизелийн түлш, шатахуун”нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах МТЗ-ШН1901.

2019-01-14 17:01:00
49 Тендерийн урилга

Огноо: 201оны  0дүгээр сарын 14-ний өдөр.

Төслийн нэр, дугаар: Монголын Төмөр ЗамТӨХК нь “Бага оврын автобус нийлүүлэгч”-ийг сонгон шалгаруулах МТЗ-АНС1903.

2019-01-14 16:51:00
50 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 Төслийн нэр, дугаар: Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь өндөр нарийвчлал бүхий хиймэл дагуулын “Байршил тогтоогч” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах МТЗ-БТНС1806.

2018-09-21 15:27:00
51 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Нэр, дугаар: Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийн эзэмшлийн “Хагас, Битүү, Тавцант төрлийн ачааны вагонд сэлбэг, эд ангинийлүүлэхнийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах МТЗ-АВСН1808.

2018-08-31 10:42:00
52 Урилга

Нэр: “Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийн Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Төмөртэй өртөөний Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглол ба холбооны тоног төхөөрөмжийг “Аянгаас хамгаалах систем”-ийн зураг төсөл боловсруулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, угсралт суурилуулалт гүйцэтгэх.

2018-06-19 09:06:00
53 Тендерийн урилга

 Нэр, дугаар: Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийн эзэмшлийн СKD4B гол замын, DF7Gсэлгээний зүтгүүрт Зүтгүүрт сэлбэг, эд ангинийлүүлэхнийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах МТЗ-ЗСН1805.

2018-06-11 09:34:00
54 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

“Монголын төмөр зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдыг Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай битүүмжлэл бүхий тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендер нь дараах багцуудаас бүрдэнэ.

2018-03-13 08:33:00
55 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Төслийн нэр, дугаар: Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь Автомашин нийлүүлэгч”-ийг сонгон шалгаруулах МТЗ-АНС1807.

2018-03-01 08:43:00
56 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ажлын хувцас, хэрэглэл нийлүүлэх нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах

Тендер шалгаруулалтын дугаар:МТЗ-АХХ1804

2018-02-27 10:03:00
57 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр

Гэрээний нэр:“Монголын төмөр зам” ТӨХК-д “Дизель түлш, шатахуун нийлүүлэх” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

2018-01-16 09:04:00
58 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо:2018 оны 01дүгээр сарын16-ны өдөр

Гэрээний нэр,“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн эзэмшлийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд,Баян-Овоо сумдын нутагт байрлах кемпүүдийн болон Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт орших “Төмөртэй өртөө”түүнд хамааралтай обьектуудын харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх нээлттэй тендершалгаруулалт,

2018-01-16 08:57:00
59 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018оны 01дүгээр сарын12 өдөр.

Төслийн нэр, дугаар: Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь Конторын байр худалдах байгууллага”-ыг сонгон шалгаруулах МТЗ-КБХБС1801.

2018-01-12 09:42:00
60 Тендерийн урилга

 Төслийн нэр, дугаар: Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийн эзэмшлийн Зүтгүүр, автомашинд дизель түлш, шатахууннийлүүлэхнийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах МТЗ-ШН1703

2017-06-16 09:51:00
61 Тендерийн урилга

  Төслийн нэр, дугаар: Монголын Төмөр Зам” ТӨХК-ийн эзэмшлийн СKD4B гол замын, DF7Gсэлгээний зүтгүүрт,  EvolutionES44ACi Серийн   “Зүтгүүрт сэлбэг эд анги, засварын тоног төхөөрөмжнийлүүлэхнийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах МТЗ-ЗСЭАЗТТН1704

2017-06-16 09:31:00
62 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Төслийн нэр, дугаар: Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн Төмөртэй өртөөний ажилчдын 24 айлын орон сууцны барилгын дэд бүтцийн ажил гүйцэтгэх нээлттэй тендершалгаруулалт МТЗ-БДБА1702.

2017-05-26 09:43:00
63 Тендерийн урилга

Төслийн нэр, дугаар: “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн эзэмшлийн кемпийн зориулалттай харуул,хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх нээлттэй тендершалгаруулалтДугаарМТЗ-ХХ1701

1.”Монголын төмөр зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Харуул,хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх тухай” битүүмжлэл бүхий тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендер нь дараах багцуудаас бүрдэнэ.

2017-03-24 10:08:00
64 Тендерийн урилга 2016-05-05 09:07:00
65 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /2016.03.28/ 2016-03-28 15:18:00
66 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Шинэ төмөр зам” төслийн Ухаа худаг-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын дохиолол, холбооны системийн зураг төсөл боловсруулах, түүний тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, суурилуулах тендер

Тендер шалгаруулалтын дугаар: МТЗ-2014-04

2014-07-22 00:00:00