Хамтарсан сургалт зохион байгууллаа
2023-05-11
mtz
“Монголын төмөр зам” ТӨХК нь Цогтцэций сумын Онцгой байдлын газрын баг бүрэлдэхүүнтэй хамтран Цогтцэций өртөөний ажилтнуудад “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал”-ын онол практик хосолсон сургалт зохион байгууллаа. Энэ үеэр “Гал түймрийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үйл ажиллагаа, осолдогчид үзүүлэх анхан шатны тусламж” сэдвээр ажилчдыг сургаж дадлагажууллаа. ![viber_image_2023-05-09_12-21-38-359 - Copy.jpg](https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1683790389/viber_image_2023_05_09_12_21_38_359_Copy_885035b487.jpg) ![viber_image_2023-05-09_12-21-38-532.jpg](https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1683790389/viber_image_2023_05_09_12_21_38_532_4e100d9497.jpg) ![viber_image_2023-05-09_12-21-38-572.jpg](https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1683790386/viber_image_2023_05_09_12_21_38_572_024b6ccc65.jpg) ![viber_image_2023-05-09_12-21-38-407.jpg](https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1683790386/viber_image_2023_05_09_12_21_38_407_05ea36d6ac.jpg)