Үр дүн, сонгон шалгаруулалт

1 Хуулийн хугацаа явагдаж байна

"Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Компьютер тоног төхөөрөмжүүд”-ийг нийлүүлэх нийлүүлэгчдийг сонгохтухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-04-06 10:40:00
2 Хуулийн хугацаа явагдаж байна.

Тендерийн баримт бичиг, шалгуур үзүүлэлтийг хангасан үйлчилгээний автомашин нийлүүлэх тендер

2022-04-05 10:37:00
3 Хуулийн хугацаа явагдаж байна.

Тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан шууд оврын автобус нийлүүлэх тендер

2022-04-05 10:34:00
4 ЗЕЙС СОФТВЕЙР ДИЖИТАЛ ЛИМИТЕД” ХХК шалгарсан.

“Монголын төмөр зам” Төрийн амчит хувьцаат компани нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Microsoft windows 10” үйлдлийн систем, “Microsoft office” программ хангамж” нийлүүлэх тухай тендер 

2022-03-31 17:31:00
5 Хуулийн хугацаа явагдаж байна.

Төмөртэй өртөөний төмөр замын зам засварын ажилд шаардлагатай тусгай зориулалтын Бараа материал нийлүүлэх тендер 

2022-03-31 10:23:00
6 Хуулийн хугацаа явагдаж байна.

[Монголын төмөр зам ТӨХК] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг [Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Бүс нутгийн Логистик төвийн гадна хашааг хийж/ гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгох тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-29 17:29:00
7 Хуулийн хугацаа явагдаж байна.

[“Монголын Төмөр Зам” ТӨХК] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Зүтгүүрт шүүр, уян хоолой-резин эдлэл”-ийг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.[“Монголын Төмөр Зам” ТӨХК] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг “Зүтгүүрт шүүр, уян хоолой-резин эдлэл”-ийг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-29 17:27:00
8 Хуулийн хугацаа явагдаж байна.

[“Монголын Төмөр Зам” ТӨХК] нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг [Зүтгүүрт сэлбэг, тос, тосолгооны материал]–ыг нийлүүлэх тухай тендер

2022-03-29 17:24:00
9 Оролцогч ирээгүй тул хуулийн хүрээнд тендерийг ахин зарласан.

[“Монголын төмөр зам” Төрийн өмчит хувьцаат компани нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг [Үйлчилгээний автомашин]–ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-24 17:21:00
10 Хуулийн хугацаа явагдаж байна.

“Монголын Төмөр Зам” ТӨХКнь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос БНХАУ-д ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН СКD4B СЕРИЙН MR2301, 2305 ДУГААРТАЙ ГОЛ ЗАМЫН ЗҮТГҮҮРҮҮДЭД ДУНД ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-10 17:14:00
11 Оролцогч байхгүй

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос АНУ-Д ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН ES44Aci серийн EVOLUTION MR2101 ЗҮТГҮҮРИЙН  ДУНД ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГсонгон шалгаруулах МТЗ/202201092дугаартай нээлттэй тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-03-03 17:11:00
12 “Би си ти” ХХК багц 1-т шалгарч гэрээ байгуулсан.

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Компьютер тоног төхөөрөмжүүд”-ийг нийлүүлэх нийлүүлэгчдийг сонгох тухай цахим тендер 

2022-03-01 17:00:00
13 “Ник” ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Дизель түлш, шатахуун” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох тухай цахим тендер 

2022-02-23 15:29:00
14 Оролцогч байхгүй.

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос БНХАУ-д ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН CKD4B СЕРИЙН MR2301, 2305 ДУГААРТАЙ ГОЛ ЗАМЫН ЗҮТГҮҮРҮҮДЭД ДУНД ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер

2022-01-27 11:11:00
15 “Ворлд нет” ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Оффисын өрөө” худалдах байгууллагыг сонгох тухай цахим тендер 

2022-01-25 09:26:00
16 Ажлын хувцас нийлүүлэгчээр “Дамен” ХХК , Ажлын гутал нийлүүлэгчээр “Бест шүес” ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ажлын хувцас, гутал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер

2022-01-19 09:21:00
17 “Арцат алтайн уулс” ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Төмөртэй өртөө”-ний ажилчдын нийтийн хоолонд Үхрийн цул болон ястай мах, хонины мах нийлүүлэх нийлүүлэгчдийг сонгохцахим тендер 

2022-01-17 16:49:00
18 “Мон Си энд Си” ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Тавантолгой-Зүүнбаян” чиглэлийн төмөр замын төслийн бүтээн байгуулалтын ажилтнуудын нийтийн хоолонд үхрийн цул болон ястай мах, хонины мах нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгохтухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2022-01-17 09:16:00
19 “Сод монгол групп” ХХК багц 1-т шалгарч гэрээ байгуулсан. “Тэс петролиум” ХХК багц 2-т шалгарч гэрээ байгуулсан.

“Дизель түлш, шатахуун” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох тухай цахим тендер 

2022-01-14 16:41:00
20 Оролцогч байхгүй.

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Логистикийн төвийн зам, сумын ашиглалтын үеийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллахад нөөцөд байх шаардлагатай материалнийлүүлэх тухай цахим тендер зарласан.

2021-11-03 16:36:00
21 Хуулийн хугацаанд хэрэгжиж байна.

”Монголын төмөр зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос СКD4B, DF7G серийн зүтгүүрүүдэд “Сэлбэг, эд анги” нийлүүлэх тухай цахим тендер 

2021-10-21 14:59:00
22 Оролцогч байхгүй тул хуулийн хүрээнд тус тендерийг ахин зарласан.

Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын нутаг дэвсгэрт байрлах өртөөний Логистикийн төвийн зам, сумын ашиглалтын үеийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллахад нөөцөд байх шаардлагатай материал”нийлүүлэх тухай цахим тендер

2021-09-30 14:56:00
23 “Лонг вэй транс трейд” ХХК багц 1-т шалгарч гэрээ байгуулсан. Багц 2 амжилтгүй болсон тул ахин тендер зарласан

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос СКD4B, DF7G серийн зүтгүүрүүдэд “Зүтгүүрт сэлбэг, эд анги, тос, тослох материал”нийлүүлэх тухай цахим тендер

2021-08-27 14:38:00
24 Оролцогч байхгүй тул хуулийн хүрээнд тус тендерийг ахин зарласан.

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд байрлах Логистикийн төвд нэмэлтээр баригдсан нарийн царигийн 1.2 км төмөр замыг дохиолол төвлөрүүлэлтэд холбох ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах МТЗ/202101026 дугаартай нээлттэй тендер 

2021-06-23 14:35:00
25 Тус тендерт шаардлага хангасан оролцогч байхгүй байсан тул үнэлгээний хороо цуцлах шийдвэрийг гаргасан.

”Монголын Төмөр Зам” ТӨХКнь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос төмөр замд ашиглах шинэ “Ачааны хагас вагон” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах цахим тендер.

2021-02-28 12:07:00
26 “Бэсүб констракшн” ХХК

Тендер шалгаруулалтын нэр: Цахилгаан халаалтын тогоо угсрах, гражын шал резин будгаар будах ажил-1 багц

Тендер шалгаруулалтын дугаар: МТЗ/202010067

2020-11-25 11:39:00
27 “Вагнер ази тоног төхөөрөмж” ХХК

Тус компани нь өөрийн эзэмшлийн зүтгүүрүүдийн эвдрэл гэмтлийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тос тослох материал, хөргөлтийн шингэнүүдийн нэг удаагийн дээж шинжилгээ өгөх зорилгоор сонгон шалгаруулалт явуулахад, орчин үеийн техник технологи, лабораторын хүчин чадлын үзүүлэлтээрээ “Вагнер ази тоног төхөөрөмж” ХХК сонгон шалгаруулалтад тэнцэж хамтран ажиллахаар болж гэрээ байгуулав.

 

2020-03-03 11:31:00
28 Хангайн бэл” ХХК

Тус компани нь Төмөртэй өртөөний замын жижиг сэлбэг, эд ангиудыг ажлын даалгаврын шаардлага хангасан бэлэн байгаа үнэ хямд “Хангайн бэл” ХХК-аас сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн тул худалдан авсан/.

2020-03-03 11:28:00
29 “Монгол даатгал” ХХК

Тус компани нь ажилтнуудынхаа /130 ажилтан/ Ажилтны Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс тусгай шаардлагын дагуу сонгон шалгаруулалт явуулж тэнцсэн “Монгол даатгал” ХХК-тай гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар болов.

2020-03-03 11:19:00
30 "Леаф центр" ХХК

Тус компани нь Япон улсад үйлдвэрлэгдэн, орж ирсэн бүрэн цахилгаан Nissan leaf загварын автомашиныг Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газар болох "Леаф центр" ХХК-аас сонгон шалгаруулалтад үзүүлэлтүүд тэнцсэн тул худалдан авсан.

2020-01-30 10:00:00