Шинэ төмөр зам төсөл

1 Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 416,1 км төмөр замын төсөл

“ТӨРӨӨС ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО”-ЫГ БАТЛАВ.

Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 8.1.1-г үндэслэн УИХ-ын 32 дугаар тогтоолоор “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ыг баталсан.

2022-01-10 14:37:00
2 Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төслийн ажлын гүйцэтгэл 92 хувьтай байна

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 416.1км төмөр замын төсөл

Эдийн засгийн ач холбогдлоороо өндрөөр үнэлэгдэх Үндэсний их бүтээн байгуулалт  Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 416.1 км төмөр замын ажил эрчимтэй өрнөж байна.

2021-08-10 10:35:00
3 Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын төсөл

Ерөнхий мэдээлэл: Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Манлай сум, Дорноговь аймгийн Мандах, Сайншанд сумынЗүүнбаян багийн нутаг дэвсгэрийг хамран 414.6 км урт, 1 өртөө 6 зөрлөгтэй байна.

2020-07-08 11:42:00
4 Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын төсөл

Шинэ төмөр зам төсөлтэй холбоотой тогтоол шийдвэр:

Монгол Улсын Их Хурал 2010 онд 32 дугаар тогтоол гаргаж “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ыг баталсан. Уг бодлогод Монгол улсад шинээр баригдах төмөр замыг 3 үе шаттайгаар нийт 6600 гаруй км төмөр замыг барихаар заасан бөгөөдүүний эхний үе шатанд баригдах 1100 орчим км төмөр замын хэсэгт Тавантолгойгоос Зүүнбаянчиглэлийн төмөр замын суурь бүтцийг барьж байгуулахаар тусгасан байдаг.

2019-08-08 14:59:00
5 ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМ ТӨСӨЛ

2010 оны 06 дугаар сард Улсын Их Хурлаас төмөр замын нэгдсэн сүлжээг бий болгох зорилгоор “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ыг баталсан.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 121 дүгээр тогтоолоор “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ын I болон II  үе шатны төмөр замын суурь бүтцийг барих тусгай зөвшөөрлийг “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д олгосон.

2019-04-03 14:02:00