Компанийн танилцуулга

1 "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн танилцуулга

Эрхэм зорилгоТөрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, бодлогын хэрэгжилт, удирдлага, зохион байгуулалтын хувьд нэгдмэл төмөр замын дотоодын сүлжээг бие даан хөгжүүлэх үндэсний эрх ашгийг хангана.

2022-01-12 14:00:00
2 Компанийн танилцуулга

Алсын хараа:          Дэлхийд тэргүүлэгч төмөр замын тээвэрлэгч болох

Эрхэм зорилго:       Монгол Улсын төмөр замын салбарын хөгжлийг тодорхойлогч үндэсний компани болох

“Монголын төмөр зам” Төрийн Өмчит Хувьцаат Компани нь Төмөр замын салбарт улсын төсөв болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр үүссэн өмчийг эзэмших, ашиглах, бизнесийн шударга өрсөлдөөнийг бий болгох, төмөр замын салбарт үндэсний компани бий болгох зорилгоор 2008 оны гуравдугаар сарын 05-ны өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын 82 дугаар тогтоол, мөн сарын 20-ны өдрийн Төрийн өмчийн хорооны шийдвэрээр байгуулагдсан.

2020-07-08 08:20:00