2024 ОНЫ 01-05 ДУГААР САРД 780,794 ТН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛЭЭ
2024-05-16
mtz

"Монголын төмөр зам" ТӨХК нь 2024 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар нийт 780,794 тн ачаа тээвэрлэлт зохион байгуулсан нь өмнөх оны мөн үеэс 279%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.