Бүс нутгийн логистик төв
2023-03-20
mtz
“Бүс нутгийн логистикийн төв” нь нийт 128 га талбайг хамарч, чингэлгийн,хүнд даацын, агуулахын гэсэн 3 бүстэй байхаар төлөвлөгдөн, 50 тоннын даацтай 2 гүүрэн кран, механизмын засварын төв, 11.5 км төмөр замтай, 2 түвшинд огтлолцох хүнд даацын хэрэгсэл явах боломжтой гүүрэн байгууламж болон 1.6 км авто замыг тус тус барьжээ. Логистикийн төвийн дулаан хангамжийн барилга, гаалийн барилга, ажилчдын болон захиргааны байр, засварын төв, цэвэр усны нөөц сан, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмж бай суурилуулалт, тоног төхөөрөмжийн засал чимэглэл, дохиолол холбоо, цахилгаан сүлжээ, шугам хоолойн дотор холболтын ажлуудыг чанарын түвшинд гүйцэтгэсэн.