"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн ажилчдын дунд зохион байгуулах спортын тэмцээний удирдамж