Арбэл Алтай ХХК - Зураг төсөл боловсруулах-Шилэн кабель