Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-Эрчим хүч