Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн ТӨҮГ - Зураг төсөл боловсруулах-Эрчим хүч