RAILWAY MONGOLIA-2022 төмөр замуудын хамтарсан үзэсгэлэн