Солонгосын үндэсний төмөр зам-Дохиолол холбооны цогц ажлын гэрээ