Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төслийн хүрээнд хамтран ажилласан, ажил гүйцэтгэсэн байгууллагуудтай байгуулсан гэрээг ил болгох үндэслэл