"Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2022" нээлттэй өдөрлөг