Зэвсэгт хүчний 017 дугаар анги - Зөрлөгийн барилга