Зэвсэгт хүчний 110 дугаар анги - Зөрлөг 3-ийн барилга