Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги - Барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажил