Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги - Зөрлөг 4-ийн удирдлагын байр болон ажилчдын орон сууц, ажилчдын амралтын байрны барилга угсралтын ажил