Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр анги - Зөрлөг 5-ийн удирдлагын байр болон ажилчдын орон сууцны барилга угсралтын ажил