Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр анги - Зөрлөг 2-ийн барилгын ажил