ЗХ-ний бүтээн байгуулалт дэмжлэгийн газар-Буталмал чигжээс нийлүүлэх-Балласт